Vieringen

Zaterdag:
Aanbidding van het Allerheiligste van 17.00 tot 18.00 uur
Zondag:
Eucharistieviering om 11.00 uur
Vrijdag:
Eucharistieviering om 9.00 uur
Voor vieringen in de Emmauelparochie:  emmanuelparochie.nl/kerkdiensten

Misintentie:
Voor de vieringen kunnen misintenties worden opgegeven bij het secretariaat.
Hiervoor wordt een geldelijke bijdrage gevraagd van €8.00.
Indien tijdig opgegeven, worden deze intenties vermeld in ons parochienieuws.
Daarnaast kunnen er ook gebedsintenties worden neergeschreven in een boek in de Mariakapel.
Deze intenties worden tijdens de viering voorgelezen.

Ziekencommunie:
Zieken, die aan huis gebonden zijn, kunnen thuis de H. Communie ontvangen.
Voor deze H. Communie thuis zijn er speciale hostiedoosjes.
Na overleg kan één van de pastores of een mede parochiaan dit H. Sacrament thuis uitreiken.
Ook kan vanuit de Eucharistie de Communie meegenomen worden.

Bijzonder vieringen:
Doopviering:
Voor het toedienen van het Doopsel kan er contact opgenomen worden met de pastoor en met de werkgroep doopvoorbereiding.
Een doopviering kan plaatst hebben op zondagmiddag of tijdens de viering op zondag.
Huwelijks- en Jubileumviering:
Huwelijks- en jubileumvieringen moeten vroegtijdig met het pastoraal team worden afgesproken en tevens worden doorgegeven aan het parochiesecretariaat.
Eerste H. Communie en Heilig Vormsel:
Deze worden voorbereid in samenwerking met de basisschool St. Bernardus.
Kinderen, die niet op deze school zitten, kunnen zich opgeven bij de respectievelijke werkgroepen.
Overlijden:
Wanneer een parochiaan is overleden kunt u contact opnemen met de pastorie en/of met de contactpersonen.
De avondwake is om 19.00 uur.
De uitvaart begint meestal om 10.30 uur.
Heilig Lof:
Tweemaal per jaar, in de maanden mei en oktober, wordt er ter ere van Maria het Lof gevierd.
Schoolvieringen:
Tweemaal per jaar zijn er schoolvieringen. In samenwerking met de St. Bernardusschool.