Taakveld Gemeenschapsopbouw

 
Contactpersoon locatiebestuur:  
Ceciel Huuskes tel. 0529-462272
ceciel.huuskes@hotmail.com  
   
Jongerenepastoraat  
Contactpersoon:  
Percy Honer tel. 0529-454466
percy@xs4all.nl  

Verspreiding “Op Tocht”  
Contactpersonen:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
   
Gastdames/ koffie schenken  
Contactpersoon:  
Riet Schouten tel. 0529-453182
schoutenriet@ziggo.nl  
   
Oecumenische werkgroepen:  
a. Wereldgebedsdag  
Contactpersonen:  
Herma Klein Koerkamp tel. 0529-455499
Leonie Jansen-Op de Haar tel. 06-23565774
b. Stille-Week commissie  
Contactpersoon:  
Ben Jutten tel.0529-451790
bjutten@gmail.com  
c. Interkerkelijk Overleg Ommen  
Contactpersonen:  
René Huyskes tel. 0529-456011
Sylvia Huyskes tel. 0529-456011
sylviahuyskes@gmail.com  
d. Openstelling kerkgebouw  
Contactpersoon:  
Antoinette Donderwinkel tel. 0529-458151
donderw@gmail.com  
Vele parochianen zetten zich in om tijdens deze dagen rondleidingen te geven.
 
Brigitta-nieuws  
a. Redactie:  
Natasja Lohuis  
Ine Pillen tel. 0529-454402
Sinie Meijerink tel. 0529-454306
stBrigittaParochie@zonnet.nl  
b. Vouw-en nietgroep en bezorgers:  
Contactpersonen:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
Vezorging drukwerk:  
Marianne Hendriks tel. 0529-455325
Beheer website:  
Hilma Jansman  

Kerkbalans.
Contactpersoon:
Henk Hilberink. hmlhilberink@ziggo.nl
rek.nr. IBAN-NL72RABO0348992440

Werkgroep “Rommelmarkten en appels plukken”
Contactpersonen:  
Ton Hoogenboom tel. 0523-251680
afmhoogenboom@gmail.com  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
Henk Geerts tel.0529-452874