Taakveld Gemeenschapsopbouw

 
Contactpersoon locatiebestuur:  
Ceciel Huuskes tel. 0529-462272
ceciel.huuskes@hotmail.com  
   
Jongerenepastoraat  
Contactpersoon:  
Percy Honer tel. 0529-454466
percy@xs4all.nl  

Werkgroep nieuwe parochianen
Wordt voorlopig verzorgd door het locatiebestuur.
 
Verspreiding “Op Tocht”  
Contactpersonen:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
   
Gastdames/ koffie schenken  
Contactpersoon:  
Riet Schouten tel. 0529-453182
schoutenriet@ziggo.nl  
   
Oecumenische werkgroepen:  
a. Wereldgebedsdag  
Contactpersonen:  
Herma Klein Koerkamp tel. 0529-455499
Leonie Jansen-Op de Haar tel. 06-23565774
b. Stille-Week commissie  
Contactpersoon:  
Ben Jutten tel.0529-451790
bjutten@gmail.com  
c. Interkerkelijk Overleg Ommen  
Contactpersonen:  
René Huyskes tel. 0529-456011
Sylvia Huyskes tel. 0529-456011
sylviahuyskes@gmail.com  
d. Openstelling kerkgebouw  
Contactpersoon:  
Antoinette Donderwinkel tel. 0529-458151
donderw@gmail.com  
Vele parochianen zetten zich in om tijdens deze dagen rondleidingen te geven.
 
Brigitta-nieuws  
a. Redactie:  
Natasja Lohuis  
Ine Pillen tel. 0529-454402
Sinie Meijerink tel. 0529-454306
stBrigittaParochie@zonnet.nl  
b. Vouw-en nietgroep en bezorgers:  
Contactpersonen:  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
Vezorging drukwerk:  
Marianne Hendriks tel. 0529-455325
Beheer website:  
Hilma Jansman  

Kerkbalans.
Contactpersoon:
Henk Hilberink. hmlhilberink@ziggo.nl
rek.nr. IBAN-NL72RABO0348992440

Werkgroep “Rommelmarkten en appels plukken”
Contactpersonen:  
Ton Hoogenboom tel. 0523-251680
afmhoogenboom@gmail.com  
Ben Jutten tel. 0529-451790
bjutten@gmail.com  
Henk Geerts tel.0529-452874
Vrouwenvereniging KKB  
Voorzitter:  
Elly Schrijver tel. 0529-452221
ellyschrijver@ziggo.nl  
Secretaris:  
Tiny Martens tel. 0529-454574
gm.martens@home.nl  
Penningmeester:  
Sienie Koggel tel. 0529-451289
Van september t/m april komen we maandelijks bij elkaar in het parochiecentrum om 20.00 uur.
We nodigen sprekers uit over diverse onderwerpen, er zijn gezellige avonden, gezamenlijke kerstviering, creatieve avonden en nog vele andere activiteiten.
Nieuwe leden zijn van hare welkom.