Taakvelden & Werkgroepen

De taakvelden zijn op te delen in 5 categorieën :

Taakveld Liturgie
Taakveld Catechese
Taakveld Diaconie
Taakveld Gemeenschapsopbouw

Deze vier taakvelden vallen onder de pastoraatsgroep. Daarnaast is er nog een taakveld vanuit de locatieraad :
Taakveld Ondersteuning.

Elk taakveld bestaat uit diverse werkgroepen.
Bij de werkgroepen zijn alleen de contactpersonen vermeld.
Bij de besturen het dagelijks bestuur.
In de werkgroepen/koren zijn vele parochianen actief.