Bestuur Emmanuel Parochie

Parochiebestuur Emmanuel:
Het bestuur bestaat uit de pastoor en leden voortkomende uit de deelnemende geloofsgemeenschappen van de parochie Emmanuel.
Het bestuur behartigt de belangen van de parochie o.a. op Bisschoppelijk terrein.
Voozitter:  
Pastoor A.Monninkhof tel. 06-22786151
http://monninkhof@hetnet.nl  
Vice-voorzitter:  
H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout tel. 0529-401946
http://hermien@schoorlemmer.nl  
Secretaris:  
A.W.P. van den Berg tel. 0572-393043
http://secretaris@emmanuelparochie  
Penningmeester:  
H.H. Soepenberg tel. 0529-450530
http://h.soepenberg@emmanuelparochie.nl  
2e penningmeester:  
J.A. Wibier tel. 0523-611471
http://jwibier@hetnet.nl  
Onroerend goed zaken:  
D.H.J. Kohrman tel. 0523-681940
http://dick.kohrman@tele2.nl  
J.B. Lenfrink tel. 0572-392467
http://blenferink@schilderwerkenlenferink.nl  
Lid communicatie:  
vacant  
   
Lid personeelszaken:  
vacant  


Ter ondersteuning van het bestuur verzorgt Tonnie Weijermars de financiële administratie.

Het secretariaat van het bestuur en pastoraal team wordt verzorgt door Brigitta Seekles.
Brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl